Målet med projektet er at

  • øge kendskabet til flagermusens udbredelse
  • dokumentere hvilke arter der findes i kommunen
  • fremme beskyttelsen af flagermusen og dens opholdssteder


Vi vil blandt andet registrere træer med huller eller hulheder, der kan være mulige opholds- og overvintringssteder for flagermusen.


I februar 2013 blev der dannet en gruppe af frivillige, der vil prøve at finde og registrere flagermus med detektorer, som kan lånes af DN.
Det er ikke nødvendigt at kende noget som helst til flagermus, så alle kan deltage.

Kontakt
Andreas Andersen    61 34 19 31   a-andersen@mail.dk