Følg fremskridtet år for år nedenunder billederne.

Overdrevet ved Dyndved Hav ved Katholm er meget sandet, i modsætning til den lerede jord i det meste af kommunen, og derfor vokser der mange spændende planter her.

Tidligere holdt køerne slåen og anden bevoksning nede, men det gør de ikke mere.

Derfor har vi fældet og fjernet 500 m2 slåenkrat med motorsav i februar 2012 og allerede 3 måneder senere blomstrede Knoldet Mjødurt og Tårnurt igen i rigeligt antal.

Maj 2017
5 personer var med til arrangementet ved Dyndved Hav.
Vi besluttede at fjerne vild kørvel og lidt græs fra området med Tårnurt og Knoldet Mjødurt, mens skrænten ud mod kysten fik "den store tur".
Der er nu mange lysåbne partier på skrænten, hvor de forhåbentlig kan blive til nytte for nogle insekter og planter.
Knoldet Mjødurt spreder sig langsomt, men sikkert og er at finde stort set på hele området.
Det var en flot dag i et smukt område.
Tak for hjælpen til de fremmødte.

Knoldet Mjødurt

 

Tårnurt

 

Dyndved Hav overdrevet ligger ved kysten syd for Dyndved lige ved Katholm