DN Sønderborg har gang i mange natur projekter.

Følg med i naturgenopretning eller overvågning af flagermus med loggere, der automatisk optager flagermusskrig.

Det er forskellige former for praktisk naturgenopretning: le-slåning, buskrydning eller botanisk overvågning. Kom med og få gratis motion i den dejlige natur og gør samtidig en god gerning.

Stort padde projekt på Broager og Nordals

Med udgangspunkt i en tidligere rig forekomst af paddearter på Nordals og Broagerland, har vi iværksat et projekt med skabelse af nye levesteder med særlig fokus på ”bilag IV-arterne” løvfrø, løgfrø og strandtudse.

Projektet udføres sammen med Den Danske Naturfond, Jebsen fonden og Sønderborg kommune.