Vi har brug for din hjælp!

Du har brug for naturen - og den har brug for dig! Meld dig ind i Danmarks Naturfredningsforening og bliv aktiv i foreningens afdeling her i kommunen.

Ved at gøre en frivillig indsats for natur og miljø i vores lokalområde er du med til at sikre en bæredygtig udvikling.

En stor del af vores arbejde består i at arrangere guidede ture og praktisk naturpleje. Du er altid velkommen til at deltage i et af vores arrangementer, så du kan se, hvad vi laver.
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil være med i Sønderborg afdelingen.

Vi vil meget gerne have din hjælp til f. eks.:
⦁ Naturpleje
⦁ Naturovervågning
⦁ Praktisk hjælp ved arrangementer
⦁ Ophængning af 'reklamer' for arrangementer

Send en mail til soenderborg@dn.dk