Arrangement

Naturpleje Ketting Nor

Vi har netop gennemført en rydning af en eng ved Ketting Nor.

Formålet med rydningen er at skabe lysåbne forhold midt på engen, så den kan blive en spændende lysåben blomstereng igen.

Der er tidligere fundet Djævelsbid og Maj-Gøgeurt på engen.
Flere nyheder