Fra en start på 3 er der i 2016 talt godt 150 Maj-Gøgeurter.

Det er mange år siden driften af arealet ved Nygård er opgivet, og området er nu helt domineret af kraftige græsser og høje urter.

I 2010 igangsatte Naturstyrelsen, Nordals Naturskole og DN Sønderborg projekt "Høslæt ved Nygård" med det formål at omdanne en næringsrig mark til en artsrig hø-eng

Der ligger en lille sø på området. Her i de fugtige omgivelser er der stadig en interessant flora. Håbet er, at der sker en spredning herfra, og at der måske stadig ligger en frøpulje i jorden, som kan spire, hvis der kommer lys og luft til.

Før starten i 2010 blev der lavet en botanisk undersøgelse af engen, og det vil blive gentaget med passende mellemrum i årene fremover. Senest er den gennemført i 2012 og selvom området stadig er meget påvirket af næringsstoffer, er der nu registreret 3 stk.  Maj-Gøgeurt, stor skjaller og lund-fredløs.

Se hele undersøgelsen her

I praksis er det jo ikke muligt at undersøge hele engen, så der blev først udlagt 5 små felter, som skal repræsentere hele marken. Alle urter og græsser i hvert enkelt felt bliver noteret, og der kan så laves en sammenligning fra år til år.

Se placering af felterne her

November 2016

Køerne havde gjort et godt stykke arbejde i sommerens løb, så der skulle blot ryddes lidt op i hjørnerne og i bevoksning, som ikke var køernes livret.
Det er rigtig dejligt når et godt stykke arbejde er udført.

Tryk på knapperne og følg fremskridtet i projektet år for år.