Området blev fredet i 1930 og senere lagt ind under den såkaldte  ”Bækkenfredning”.
 
I fredningskendelsen anføres: ”Landskabet omkring Keldsbjerg, Bækken, Munkemølle og Knudsmade udgør et geologisk, botanisk og ferskvandsbiologisk interesseområde med særlig vægt på den langstrakte Munkemølleslugt, der som en særdeles markant senglacial erosionsdal strækker sig fra Keldsbjerg til Møllebugten”.

Særligt med henblik på Mølleslugten bestemmes at ”Der må ikke foretages foranstaltninger, som kan medføre en forringelse eller beskadigelse af de i Munkemølleslugten værende lyngarealer på matr. nr. 9, Bækken.”

Området har desværre ikke fået den fornødne græsning i mange år og lyngen er nærmest skygget væk af træer og buske. 

Der findes dog stadig få spredte totter af Hedelyng, samt flere andre planter, der er sjældne i kommunen. For eksempel Farve-Visse, Engelsk Visse, Djævelsbid, Kornet Stenbræk. Alle planter, der kræver sandet og tør jordbund.

Desuden findes der mange spændende, varmekrævende insekter på den sandede, sydvendte skrænt. For eksempel Grøn Sandspringer.

Området er nu igen blevet hegnet og afgræsses. Vi hjælper dyrene med at fjerne de groveste opvækster og buske.

Hedelyng

Grøn Sandspringer

April 2017

Vi var 6 personer, i flot tørt, men blæsende vejr.
Vi fik plejet det centrale område med lyngplanter så alle brombær, tjørn og kaprifolier er fjernet. Desuden fik vi ryddet en kile op mod toppen af skrænten for træopvækst, (= 25 år gamle tjørn og slåen) så gederne forhåbentlig til sommer vil kunne afgræsse området.
Lyngen spreder sig fint, hvor der er lys og plads. Det er et spændende område at følge.
Mange andre planter har også spredt sig: Kornet Stenbræk, Engelsk Visse, Smalbladet Timian.

Alle fik dagens motion af at gå op og ned af den stejle skrænt mange gange.

Tryk på knapperne og følg fremskridtet i projektet år for år.