Nyhed

Palæ i strandkanten forpurret

Byggeriet at et stort palæ i strandkanten i kanten af Sønderskoven er forpurret.

I 2017 gav Kystdirektoratet tilladelse til at nedrive et mindre skovløbehus og opføre en stor palæagtig bygning på samme grund.
DN ankede fordi huset var meget større end det nedrevne, og fordi huset havde en meget iøjnefaldende fremtoning, som på ingen måde svarede til opgivelserne.

Nu har Miljø- og Fødevareklagenævnet trukket tilladelsen tilbage.

Flere nyheder